Stuornjárgga Sámenuorak gjenoppstår!

Etter flere år i dvale skal endelig Stuornjárgga Sámenuorak gjenoppstå! Alle hjerter gleder seg! En gjeng fra Skånland og Evenes bestemte seg for å ta over drifta fra oss gamlinger, og nå blir det fart og spenning igjen! Så er du mellom 12-30 og er gira på å være med på å starte opp foreningen, møt opp!

TID: Søndag 28. februar, klokken 17.00

STED: Nuoraid Siida, Vuopmegeahči/Trøssemark

´

På sakslista er det blant annet vedtektsendringer, og her er forslaget:

§1 Navn

Foreningens navn er Stuornjárgga Sámenuorak.

§2 Tilslutning

Foreningen er tilsluttet Norgga Sámiid Riikasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR) og Davvi Nuorra (DN).

Forslag til endring:

Foreningen er tilsluttet Noereh!

§3 Formål

Foreningens formål er å styrke den samiske kulturen, språket og bevisstheten i området, samt styrke samisk ungdoms sosiale liv.

§4 Medlemmer

Samisk ungdom mellom 13 og 32 år kan tegne ordinært medlemskap. Andre kan tegne støttemedlemskap.

Forslag til endring:

Samisk ungdom mellom 12 og 30 år kan tegne ordinært medlemskap. Andre kan tegne støttemedlemskap.

§5 Kontingent

Alle medlemmer betaler en årskontingent, hvis størrelse fastsettes av årsmøtet.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Andre kan av årsmøtet innvilges møterett.

§7 Tidspunkt for årsmøtet

Årsmøtet innkalles med 30 dagers varsel. Styret står for innkalling.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 3 ukers varsel dersom styret eller flere enn halvparten av de ordinære medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som ligger til grunn for det ekstraordinære årsmøtet.

§9 Årsmøtets lederskap

Årsmøtet ledes av én dirigent. Årsmøtet velger én referent til å føre protokoll. Referent og foreningens leder eller nestleder skal signere årsmøteprotokollen.

§10 Tale-, forslags- og stemmerett

Alle ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett. Andre kan av årsmøtet innvilges talerett.

§11 Avstemning og valg

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, fattes beslutningene med alminnelig flertall. I valg skal absolutt flertall nyttes. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn. Dersom minst én av medlemmene ønske skriftlig avstemning skal dette gjennomføres.

I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigdes stemme for et forslag. Alminnelig flertall forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene for et forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av de ordinære medlemmene er til stede ved godkjenning av årsmøtets saksliste.

Forslag til endring: (ingen reel endring, bare flytting av avsnitt og omskriving av vanskelig språk)

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, fattes beslutningene med alminnelig flertall. I valg skal absolutt flertall nyttes.

Avstemning foregår ved visning av stemmetegn. Dersom minst én av medlemmene ønske skriftlig avstemning skal dette gjennomføres. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av de ordinære medlemmene er til stede ved godkjenning av årsmøtets saksliste.

I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigdes stemme for et forslag. Alminnelig flertall forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene for et forslag.

§12 Årsmøtet skal behandle

  • a)    styrets årsberetning
  • b)   regnskap og revisjonsrapport
  • c)    virksomhetsplan og budsjett
  • d)   valg av nytt styre
  • e)    valg av to nye revisorer
  • f)     saker som styret fremmer

Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før møtet.  Andre saker skal kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet krever det.

Forslag til endring: (endring av rart språk)

Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være hos styret senest 3 uker før møtet.  Andre saker skal kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet krever det.

§13 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret har 2 varamedlemmer.

§14 Valg av styret

Leder, nestleder, sekretær, kassere og styremedlem samt to varamedlemmer velges særskilt plass for plass. Kun ordinære medlemmer er valgbare til tillitsverv.

Dersom det er to eller flere kandidater til et verv, kreves det absolutt flertall for å bli valgt. Valget skal være skriftlig og det kreves alminnelig flertall for å bli valgt. Dersom ingen kandidat får alminnelig flertall i første valgomgang, deltar de to kandidatene med flest stemmer i ny valgomgang. Vara medlemmene rangeres som første og andre vara.

§15 Styrets funksjonstid

Leder og nestledere velges for en funksjonstid på to år. Sekretær, kasserer og styremedlem samt varamedlemmer velger for en funksjonstid på ett år. Leder og nestleder skal ikke stå på valg samtidig.

§16 Styrets oppgaver

Styret skal:

  • a) lede foreningens virksomhet mellom hvert årsmøte
  • b) ha ansvar for at virksomhetsplanen gjennomføres
  • c) passe foreningens økonomiske interesser
  • d) uttale seg på vegne av foreningen

Forslag til endring:

”Styret skal:” slettes.

§17 Styremøter

Leder innkaller til styremøte minst sju dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, inkludert leder eller nestleder, er tilstede.

§18 Ekstraordinært styremøte

Det skal avholdes ekstraordinært styremøte når minst tre av styrets medlemmer krever det.

§19 Utvalg

Årsmøtet eller styret kan nedsette utvalg. Utvalg er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§20 Vedtektsendringer

Vedtekter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Blanke stemmer teller. Endringsforslag må være i styret i hende senest 40 dager før årsmøtet og sendes til delegatene senest 30 dager før møtet.

§21 Eksklusjon

Medlemmer som motarbeider foreningen kan frata medlemskapet. Årsmøtet fatter et slikt vedtak med 2/3 flertall. Medlemmer skal gis anledning til å uttale seg til årsmøtet før en slik beslutning treffes.

§22 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningene krever ¾ flertall på to følgende ordinære årsmøter. Foreningens arkiv skal ved oppløsning tilfalle Samisk arkiv. Foreningens aktiva skal brukes til å opprette et fond til fremme for samisk ungdom i området.

Forslag til endring:

Vedtak om oppløsning av foreningene krever ¾ flertall på to følgende ordinære årsmøter. Foreningens arkiv skal ved oppløsning tilfalle Várdobaiki museum. Foreningens aktiva skal brukes til å opprette et fond til fremme for samisk ungdom i området.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Reklamer
%d bloggere like this: